Samsara Performansı; toplamda 6 sanat disiplinini bir sahnede topluyor. 6 farklı frekansı baz alarak, geçmişten günümüze, sanatın insan doğasındaki geçişlerini ve değişimin de gücünü araştırıp anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

Bu geçişler, sanatçıları zaman zaman birleştirirken; zaman zaman da ayırıyor. Frekanslar üzerinden ritmlerini belirlerken, dünya coğrafyasında etkisini göstermiş belirgin sanat anlayışlarını, kendi disiplinleri içinde yorumsuzca seyirciye aktarıyor.

Samsara, toplamda 5.000 seyirciyle canlı olarak buluşacak bir performansdır. Samsara 2 farklı ölçümleme yapacaktır. 1 ölçümleme yöntemi tüm seyirciyi kapsarken ikinci detay ölçümüne konu olacak seyirci grubuysa, Samsara’daki sanatçı performaslarını izleyen, tanık konumundaki farklı segmentlerden meydana gelmiş 500 kişilik seyirci bütünlüğünü kapsayacaktır.

(Not: Sahne düzeneği, performansın bilimsel ve akademik düzeyde ölçümlenebilmesi için, “manyetik alan formatı”na göre düzenlenmiştir. Bu sebeple; alana göre denek -seyirci kapasitesi, 4/1 ölçüsündedir.)

İzleyicilere takılacak olan görsel, işitsel ve lokasyona dayalı teknolojik ölçümleme sistemleriyle, sanatçıların Samsara’daki performansları sonucunda yaydıkları ve yarattıkları frekanslar bilimsel olarak ölçümlenecek; bu veriler ışığında, akademik ve sanatsal yeni bir manifesto ve nesnel verileri içeren raporlar çıkarılacaktır.

Samsara, Türkiye’de ve Dünya’da, bu bağlamda yapılacak ilk bilimsel/sanatsal çalışma olma hedefiyle tasarlanıyor.

* Bilimsel Ölçümleme, görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılacak üniversite gözetiminde gerçekleştirilecektir